Nejčastější oblasti problémů v zaměstnání

V těchto i dalších oblastech vám umíme nabídnout podporu koučinkem:

 • Hledání zaměstnání
  • Jak si vybrat zaměstnání, které se k vám nejlépe hodí?
  • Jak si zmapovat trh práce v místě bydliště?
  • Jak si dobře připravit životopis?
  • Jak si připravit podklady na pohovor, co si obléct atd.?
  • Jak komunikovat s potencionálním zaměstnavatelem, aby vás přijal?
 • Působení v zaměstnání ve zkušební době
  • Jak odpovídá realita ve vašem novém zaměstnání tomu, co vám bylo slíbeno na vstupním pohovoru?
  • Jaké jsou před vámi vyhlídky na dobu, kdy už nebudete ve zkušební době?
  • Jak jste spokojen/a s náplní práce – chcete ve zvoleném zaměstnání zůstat či odejít?
 • Pracovní náplň
  • Jak řešit aktuální problémy v co nejkratším čase?
  • Jaké změny se dějí ve vašem okolí? Jak jste na ně připraven/a a co s nimi do budoucna?
  • Jak jste spokojen/a se svou prací? Jak se vám daří spolupracovat s podřízenými?
  • Jak vás hodnotí váš nadřízený? Splňujete jeho očekávání a víte, jak pro něj být dlouhodobě nepostradatelný/á?
 • Dlouhodobě na jednom pracovišti
  • Jak umíte vyvážit své pracovní vytížení s odpočinkem?
  • Jak se připravit na odjezd na dovolenou, aby vše mělo hladký průběh?
  • Je lepší zůstat ve stejném zaměstnání nebo nadešla doba hledat novou práci?
 • Příprava na jednání
  • Jak si připravit podklady a scénář v českém či anglickém jazyce?
  • Jakou zvolit taktiku na jednání?
  • Jaký zvolit oděv a další přípravu?
 • Příprava prezentace pro nadřízeného, pro vedení firmy, pro komisi atd.
  • Jak zaujmout náročné posluchače dobře připravenou prezentací?
  • Jak se vyjadřovat srozumitelně a podpořit svá slova profesionálním grafickým zobrazením informací?
  • Prezentace „na nečisto“;
  • Revize správnosti textu prezentace – gramatika, souvislosti, terminologie.