Koučink

Koučink – co to je?

 • je individuální rozhovor, kdy vás kouč pomocí otázek vede ke konkrétnímu řešení zvoleného tématu (např. pracovní problém, nepříjemná situace s kolegou nebo s nadřízeným, příprava projektu atd.).
 • pomáhá řešit konkrétní situaci. Připravte si proto co nejlépe popis vašeho problému. Na první schůzce se s koučem dohodnete na jeho náročnosti. Podle toho po úvodní schůzce společně s koučem naplánujete další koučovací schůzky.

Koučovací schůzky – jak probíhají?

 • Úvodní schůzka
  První schůzka slouží ke zmapování oblastí ke koučinku. Klient odchází s jasnou představou o postupu, co je třeba dělat dál (50min.).
 • Po úvodní schůzce
  Po první schůzce následují 4 - 6 sezení s koučem (50min.), mezi kterými klient pracuje na řešení svého problému. Je koučem motivován, aby nejpozději do posledního sezení měl úkoly splněny a tím měl problém vyřešen. Intenzita schůzek závisí na časových možnostech klienta, kouče a na obtížnosti konkrétního problému.

PRAVIDLA pro koučovací schůzky – co platí pro kouče a co pro koučovaného?

 • KLIENT
  • stanoví si dlouhodobý i dílčí cíle pro koučink;
  • dodržuje termíny a závazky, které v průběhu koučování přijímá;
  • přistupuje ke koučování otevřeně, se zájmem o svůj osobní rozvoj;
  • nosí si s sebou záznam / poznámky z minulých koučovacích schůzek.
 • KOUČ:
  • maximálně využívá svých znalostí a dovedností tak, aby formou koučování vytvořil co nejlepší podmínky pro rozvoj koučovaného;
  • vede agendu koučinku;
  • nakládá s informacemi uvedenými klientem jako s důvěrnými;
  • kontroluje (společně s klientem) účinnost koučinku (zda vede k cíli).