Ceník a podmínky koučinku

Koučink a poradenství v oblasti pracovních problémů

Aktivita Cena
Individuální koučovací schůzka, 50min. 1000 Kč
Koučovací schůzka s klientem za účasti třetí osoby, 50min. 1200 Kč
Sada 6 hodin individuálního koučinku dle sjednaného harmonogramu nárok na 7.hodinu zdarma
Koučink v angličtině, 50min. 1500 Kč

Klienti hradí konzultace vždy hotově na místě.

Storno podmínky

Klienti mohou zrušit domluvené sezení dva a více dnů před sjednaným termínem. Pokud se klienti z jakéhokoliv důvodu neomluví ze sezení alespoň dva dny předem, je potřeba sezení uhradit, i kdyby se nemohli dostavit.

Anonymita klientů

Psychoterapeutické centrum Řipská není smluvním zařízením se zdravotními pojišťovnami, kouč tedy není povinen vést záznamy koučinku ke kontrole jiným institucím.

Kouč považuje veškeré informace od klientů za důvěrné a je vázán povinnou mlčenlivostí. Kouč vyhrazuje právo na odborné konzultace průběhu koučinku v odborném týmu Psychoterapeutického centra Řipská a konzultace pod odbornou koučinkovou supervizí, a to vždy anonymně bez uvedení jména klientů.